Bankarta med kilometermärken


Banan går genom naturskön miljö i Nationalstadsparken på Norra Djurgården i Stockholm. Underlaget är asfalt utom utom c:a 50m grus efter starten

Banan löps först i en kortare startslinga där löparna efter 3280 m fortsätter ut på ett varv av marathonbanan.

Löpt sträcka vid passage av mållinjen:
Efter start: 134 m
Startslinga: 3 280 m
Varv 1: 10 000 m
Banprofil

Banprofil för Vintermilen.

Anm. Startslingan visas ej i profilen. Här kommer en kort beskrivning:
efter start är banan svagt utför och platt i c:a 900m följt av en svag uppförslöpa på c:a 200m fram till bankartans "grundvarv" som löps till första passage av mållinjen. Därefter ett helt "grundvarv" till mål.