En lång historia


Fredrikshofs friidrottsförening är en av landets äldsta friidrottsföreningar, har varit och är mycket framgångsrik inom långdistanslöpning. Vi har fått förmånen att arrangera Vintermarathon 2015 och 2016.


Vintermarathon var Fredrikshofs klubbmästerskap under hela 1960-talet.
I slutet på 1960-talet "lånade" Fredrikshof ut Vintermarathon till Svenska Marathonsällskapet som sedan dess varit dess "beskyddare" och vän.
Under 1980-talet var Vintermarathon en prestigefylld tävling med fina resultat av nationell klass.
Lycka till!

Tommie Nordh 2.21.32 på Vintermarathon 1984?
Tävlingsledare Vintermarathon


Utdrag ur Fredrikshofs Klubbtidning Kolstybben,
nr 5, November 1963 årg. 8:

"Granebergsvarvet var som sagt den sista officiella tävlingen för året men det innebär ju som bekant för Fredrikshofs del ingalunda att vi ligger på latsidan fram till mars-april.
Vi har fortfarande två KM–tävlingar kvar när detta skrives, och när ni läser Kolstybben återstår något för hela Sverige unikt, nämligen klubbmästerkapstävlingen i marathonlöpning. Med anledning av att ett halvdussin hofvare uttalat önskemål om ett marathonlopp i klubbens regi.
Tyvärr har vi inte haft någon annan tid än den 8 december ledig vilket onekligen är i senaste laget. Det torde inte vara någon annan förening än Fredrikshof som arrangerar speciellt klubbmästerskap i marathon i hela Sverige, varför vi väntar oss en del löpare från andra föreningar som tar tillfället i akt och deltar. Bertil Karlsson arrangerar och vi hoppas få återkomma med ett reportage i nästa nummer".Ur Fredrikshofs verksamhetsberättelse 1964:?

"Årets arrangemang utåt avslutades söndagen den 21november med ett marathonlopp i Handen. Tävlingen samlade 20 deltagare varav 11 från Fredrikshof."